Lustgas (N2O), den bästa gasen någonsin!

Lustgas är en förening som innehåller kväve och syre. När den andas in orsakar gasen en stickande känsla i näsa och mun, som gradvis sprider sig för att täcka hela kroppen. Gasen används medicinskt som bedövningsmedel och för rekreation som ”kosttillskott” på grund av dess förmåga att orsaka kortvarig eufori. Lustgas, även känd som lustgas, […]